ประวัติหลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง พัทลุง

ประวัติหลวงพ่อเล็ก ปุญญโก วัดประดู่เรียง จังหวัดพัทลุง หลวงพ่อเล็ก ปุญญโก เดิมชื่อ ทองแก้ว มธุรส เป็นบุตรของ นางด้วน นายร่ม มธวสู เกิดที่ บ้านควนถบ ลำปำ จ.พัทลุง เมื่อ ปีพศ.2422 เมื่อ อายุ ได้...

January 25th, 2012 by admin 

ประวัติหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เกจิเมืองพัทลุง

ประวัติหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พระเกจิอาจารย์เมืองพัทลุง ประวัติหลวงพ่อดิษฐ์ หรือ พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ (ดิษฐ์ ติสฺสโร) หลวงพ่อดิษฐ์ เป็นพระเกจิด้านไสยศาสตร์รูปหนึ่งของจังหวัดพัทลุง...

January 24th, 2012 by admin 

ประวัติ พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา

ประวัติ พระอาจารย์ศรีเงิน อาภาธโร วัดดอนศาลา จังหวัดพัทลุง ชาติภูมิ พระครูสิริวัฒนการ มีนามเดิมว่า ศรีเงิน นามสกุล ชูศรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๒ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ...

January 21st, 2012 by admin 

ประวัติหลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน

ประวัติหลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน จังหวัดชุมพร พระเกจิอาจารย์ของจังหวัดชุมพร ในจังหวัดชุมพรนั้นมีพระเกจิอาจารย์ที่เก่งๆ และมีชื่อเสียงมากมายหลายองค์ เท่าที่เรารู้จักกันดีก็ หลวงพ่อสงฆ์...

January 21st, 2012 by admin 

ประวัติหลวงพ่อวัน จังหวัดตรัง

ประวัติหลวงพ่อวัน มะนะโส จังหวัดตรัง “หลวงพ่อวัน มะนะโส” หรือ “พระบริสุทธศีลาจาร จนฺทสรมหาเถร” ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นชาวบ้านควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม...

January 21st, 2012 by admin 

ประวัติพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

ประวัติพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จังหวัดปัตตานี เกิด: สิงหาคม พ.ศ.2472 ณ.ตำบลหน้าถ้ำ อ.เมืองจ.ยะลา โยมบิดา : ชื่อนายทอง เพ็ชรภักดี โยมมารดา : ชื่อ นางกิ๊ม นวลศรี ชีวิตวัยเด็ก : หลังจากจบ ป.4 ต้องออกจากบ้านหางานทำเลี้ยงแม่และน้องๆ...

January 21st, 2012 by admin 

ประวัติพระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา

ประวัติพระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา จังหวัดพัทลุง พระครูสิทธิยาภิรัตน์ มีนามเดิมว่า เอียด ทองโอ่ เกิดที่บ้านดอนนูด ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2425 เป็นบุตรของนายรอด...

January 21st, 2012 by admin 

ประวัติพระครูพิพัฒน์สิริธร (หลวงพ่อคง) วัดบ้านสวน

ประวัติพระครูพิพัฒน์สิริธร (หลวงพ่อคง) วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง ตั่งแต่เริ่มก่อสร้างวัดบ้านสวนมา มีพระอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ ศึกษาวิชาสายสำนักวัดเขาอ้อสืบต่อกันมา เคียงคู่มากับวัดดอนศาลา...

January 16th, 2012 by admin 

ประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ นครศรีธรรมราช

ประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ไม่มีใครไม่มีมาร แต่มารมันเกิดแล้วมันก็ดับ... ........ ธรรมสัจจะแห่งพ่อท่านคล้าย ไม่มีใครไม่มีมาร แต่มารมันเกิดแล้วมันก็ดับ ไม่มีมารใดถาวร...

January 14th, 2012 by admin