พระคาถา เสกขี้ผึ้งเป็นเสน่ห์

พระคาถา เสกขี้ผึ้งเป็นเสน่ห์ พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่ พุทโธมามา ธัมโมมามา สังโฆมามา นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด รักกระหวัดจิต รักอย่าละ ชิวิตังยาวะนิพพานัง...

April 2nd, 2012 by admin 

“นะโม โพธิสัตโตฯ” คาถา หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

"นะโม โพธิสัตโตฯ"คาถา...หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” --- เป็นคาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด โดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า...

January 14th, 2012 by admin